top of page

Kurzy a Semináře

Nabízíme širokou škálu obchodních seminářů zaměřených na různé aspekty podnikání, včetně prodeje, marketingu, řízení lidí, inovací a mnoha dalších. Naše semináře jsou navrženy tak, aby poskytovaly praktické dovednosti a strategie, které můžete okamžitě aplikovat ve svém podnikání.

Semináře pro vás uspořádáme ve vámi zvoleném termínu v našich či vašich prostorách. 

Proč centrum Integrity
  • Zkušenost: S mnohaletou zkušeností v oblasti obchodního vzdělávání a koučinku máme osvědčené postupy a strategie, které vedou k úspěchu.

  • Individualizovaný přístup: Každý klient je pro nás jedinečný. Přistupujeme k vám individuálně a pracujeme s vámi na základě vašich konkrétních potřeb a cílů.

  • Integrita: Jsme oddáni hodnotám integrity a etiky v podnikání. Každá naše činnost je prováděna s ohledem na nejvyšší standardy morálky a profesionality.

Konzultovna
Dekorace
Bc. Michaela Lynnnette Torstenová, MBA
Bc. Veroinika Šedivá. MBA
Martin Petro

HR – umění interview

Umění nacházení správných lidí a jejich obsazování do správných pozic, s ohledem na jejich talent, zkušenosti a schopnosti, patří mezi základní stavební kameny každé firmy. Naučte se, jak číst životopisy uchazečů a jak vést pracovní interview tak, abyste odhalili to, co je skryto mezi řádky, a měli jistotu, že jste vybrali toho pravého.

2

Leadership - umění vůdcovství

Jaký je rozdíl mezi manažerem a lídrem? K čemu mi může být leadership užitečný? Schopnost vést tým k nejlepším výkonům nespočívá jen v umění nařizovat, plánovat a kontrolovat. Skutečný lídr své lidi inspiruje, umožňuje jim dokázat víc, než kolik by si za cíl dali sami. Lídr rozumí motivaci a umí s ní u svých lidí pracovat. Nespoléhá na svou formální autoritu, i když ji má, je přirozená.

3

Osobní značka a umění Networkingu

Jak důležitá je osobní značka? Umíte sladit vaši identitu s tím, co reprezentujete a nabízíte? Osobní branding je dnes klíčovým nástrojem, pomocí nějž se můžete stát uznávanou autoritou ve svém oboru. Můžete zvýšit svoji cenu nebo vnímání na trhu práce či zlepšit své podnikání a obchodní výsledky.

4

Projektové řízení

Výhody projektového řízení, projektový management, typy projektů, jejich životnost a návratnost.

5

Práce v týmu / team management

Využijte naplno výhody práce v profesionálním a sehraném týmu. Naučte se jak sestavit efektivní tým, identifikovat klíčové pozice a přiřadit je těm správným lidem. Zvýšíte tím kreativitu týmu, produktivitu práce i spokojenost vašich zaměstnanců. Naučte se také, jak váš tým správně řídit a motivovat.

6

Motivace na pracovišti

Správná motivace je klíčovým faktorem pro efektivní a dobře odvedenou práci. Co motivuje jednoho, však nemusí motivovat druhého. Naučte se rozpoznat základní motivační faktory vašich zaměstnanců a zvyšte tak jejich loajalitu i pracovní nasazení.

7

Efektivní delegování

Zapojte podřízené do své práce a uvolněte tak vlastní kapacitu pro důležitější úkoly. Díky správnému delegování významně posunete nejen svůj tým, ale také sebe osobně. Dáte šanci růst i lidem ze svého okolí, čímž jim dodáte vnitřní motivaci a posílíte jejich loajalitu. Vytvořte pravidla a systém, který vám umožní hodnotit delegované úkoly a získat jistotu, že jdete správným směrem

8

10 nejčastějších chyb ve vedení lidí

Chtěli byste předejít chybám, které jsou spojeny s vedení lidí? Tento praktický trénink se zaměřuje na nejčastější chyby, které vychází z problémů, jež manažeři nejčastěji zmiňují a se kterými se potýkají.

9

Umění zpětné vazby

Zpětná vazba je nástroj motivace, rozvoje i dosahování výsledků. Naučíte se Kdy, kde a jak využít zpětnou vazbu ve své praxi. Osvojíte si techniky poskytování zpětné vazby a naučíte se zpětnou vazbu přijímat.

10

Motivujte, kritizujte a chvalte správně

Předejděte ztrátě klíčových lidí a naučte se jak správně motivovat, kritizovat i chválit správně

11

Change management - Jak úspěšně komunikovat změny

Už se vám někdy stalo, že změny, které jste plánovali, nedopadly podle vašich představ? Měly sporné výsledky, nebyly dobře přijaty, nepodařilo se je nikdy dokončit a vypilovat, nebo dokonce úplně vyšuměly? Pak nejste sami, takto dopadá velké množství nejrůznějších firemních změn. Můžete na poli change managementu přidat svůj příspěvek k řadě neúspěšných pokusů, nebo přijít k nám. Naučte se řídit změny efektivně.

12

Vytýkací a propouštěcí rozhovory

Řešíte otázku, jak dosáhnout změny chování nebo výsledků podřízených? Jak zvýšit pocit zodpovědnosti a samostatnost zaměstnanců, předejít opakování chyb? Nebo ukončujete spolupráci za specifických a náročných podmínek? Ať už proto, že je třeba redukovat počet zaměstnanců, nebo proto, že zaměstnanec nevyhovuje požadavkům místa a neodevzdává očekávané výsledky? Jak zvládnout tyto náročné rozhovory tak, aby nás zbytečně nestresovaly, a zároveň jsme i v takto náročných situacích udrželi vzájemný lidský respekt?

13

Kurz asertivity a komunikačních dovedností I

Naučte se komunikovat asertivně, odmítat, odolávat nátlakovým a manipulativním situacím, vyjadřovat svůj negativní názor a mnoho dalšího. Asertivní chování posílí vaši jistotu a umožní vám komunikovat rovnocenně, nalézat kompromisy a také vzájemnou toleranci.

14

Kurz asertivity a komunikačních dovedností II

Dostáváte se do situací citového vydírání a nevíte si  v nich rady? Víte, kdy je s vámi manipulováno? Kdy čelíte konstruktivní kritice a kdy se komunikace dostává za hranu slušnosti? Naučte se rozpoznat manipulaci, nátlak, agresivitu i podpásové techniky vyjednávání. V praktickém tréninku si osvojíte pravidla a principy obrany proti manipulaci, získáte přehled o problémových typech lidí a zjistíte, jak s nimi komunikovat, naučíte se zvládat emoce i poskytovat negativní zpětnou vazbu obtížnému partnerovi, nacvičíte si obranné taktiky při komplikovaném jednání a mnoho dalšího.

15

Jak řešit konflikty efektivní cestou

Mediace je pevně strukturovaný komunikační proces s využitím specifických komunikačních technik. Pokud se zajímáte o možnosti smírného řešení sporů, pracujete v oblasti komunikace nebo často vyjednáváte a chcete si rozšířit své znalosti, naučíme vás, jak správně používat mediační techniky při vyjednávání a zvýšit tak své šance na úspěch

16

Hadi v oblecích 

Psychopati mohou ze začátku působit jako vycházející hvězdy či spasitelé firem, záhy se však ukáže, že obratně zneužívají důvěry kolegů, manipulují nadřízenými a na pracovišti po sobě zanechávají spoušť. Prozradíme vám jejich tajemství a odhalíme způsoby, jimiž manipulují ostatními a podvádějí.

17

Jednání s problémovými lidmi

Hraniční porucha, narcismus a jiné poruchy osobnosti vám dokáží na pracovišti způsobit nenapravitelnou škodu. Naučte se je včas rozpoznat a napravit následky jejich fungování ve vašem týmu.

18

Empatie a naslouchání při vyjednávání v každodenních situacích

Domníváte se, že pro úspěch vyjednávání potřebujete přesvědčivá fakta? Postup vyjednávání a znalost lidí jsou ovšem mnohem důležitější. Fakta vám při přesvědčování nepomohou, pokud a dokud není druhá strana připravena jim věnovat pozornost. Zaměřte se na protějšek a můžete vyjednat víc.

19

Moderní Prezentace

Umění prezentace patří do základní výbavy každého manažera. Naučte se, jak si získat a udržet pozornost publika a prezentovat vzkaz, který chcete předat. Jasně, efektivně a srozumitelně. Seminář je veden zážitkovou formou s důrazem na efektivitu a nabytí praktických prezentačních dovedností.

20

Tajemství nejlepších řečníků I a II

Komunikace je nedílnou součástí našeho každodenního života. Podstatnou měrou rozhoduje o našem úspěchu a neúspěchu v mnoha oblastech profesního i soukromého života. Proto je nezbytné zdokonalovat své komunikační dovednosti a naučit se umění rétoriky a argumentace.

21

Vize společnosti: proč je důležitá, jak ji najít a komunikovat se zákazníkem

Moderní doba vyžaduje vice než „jen“ kvalitní služby. Zákazníci hledají vizi, která koresponduje s jejich potřebami a viděním světa. Najděte svou firemní vizi, naučte se ji správně komunikovat a získejte více zákazníků a s nimi i větší zisky.

22

15 kroků k posílení suverenity značky

Značka je velmi významnou součástí vašeho marketingu. Naučíme vás 15 kroků k posílení suverenity a jedinečnosti vaší značky.

23

Marketing

Přístupů k marketingu existuje celá řada. Rozhodnutí, zda zvolit tradiční marketingové kanály, moderní e-marketing či progresivní principy neuromarketingu záleží na vaší klíčové skupině, produktu, financích i celkové strategii společnosti. Poznejte výhody různých marketingových stylů a naučte se je správně využívat pro zvýšení vašeho obratu.

24

Péče o zákazníka

Identifikujte své klíčové klienty, naučte se o ně pečovat a vytvořte dlouhotrvající partnerství, ze kterého budete profitovat vy i vaši zákazníci.

25

Pravidla úspěšného obchodu

Osvojte si důležité návyky a dovednosti pro uzavření úspěšného obchodu. Dobré výsledky prodeje nejsou dílem náhody, ale důkladné přípravy. Začínáte s prodejem a chcete zjistit, co se od vás očekává? Jak jednat se zákazníky a jak zjistit, co potřebují? Chcete vědět, jaké nároky musíte splnit, abyste v roli prodejce obstáli? Přijďte se seznámit se všemi zákonitostmi úspěšného prodeje i s úskalími, která na vás čekají. Ukážeme vám, jak se připravit na prodejní rozhovor a jak komunikovat s různými typy zákazníků. Vyzkoušíte si efektivní techniky prodeje a nacvičíte si reakce na námitky, stížnosti a reklamace.

26

Strategické obchodní vyjednávání

Přehled nejdůležitějších vyjednávacích strategií a jejich uplatnění v různých typech obchodních jednání, klíče k úspěchu, BATNA, counter-strategie, praktický nácvik pro okamžité použití v praxi.

27

Úspěšné vyjednávání a hledání „win-win“ řešení

Vyjednávejte efektivně a neztrácejte čas zbytečným soupeřením. Máte pocit, že s některými lidmi se zkrátka nedá rozumně domluvit a že je vyjednávání s nimi neskutečně vyčerpávající? Odcházíte z některých jednání se špatným pocitem, že jste se nechali vmanipulovat do rozhodnutí, se kterým ve skutečnosti nesouhlasíte? Cítíte se nesví, když je před vámi nutnost něco vyjednat? I když jsou někteří komunikační partneři pro vyjednávání velkým oříškem, nesvádějte zbytečně vinu na druhé. Úspěch vyjednávání máte velkou měrou ve svých vlastních rukou. Přijďte se naučit, jak dosáhnout win-win a jak se vyvarovat osudových chyb.

28

Nové obchodní příležitosti, upselling

Objevte nové trhy a možnosti okamžitého i dlouhodobého upsellingu (doplňkového prodeje) a maximalizujte své zisky.

29

Strategické plánování a práce s budgetem

Řízení podnikových financí není úkolem jednotlivce, ale celého týmu kooperujících specialistů z různých oborů. Dosažení společného cíle, prosperity firmy, se neobejde bez aktivní spoluúčasti členů týmu. Chod a výsledky podniku ovlivňují především nefinanční manažeři svými každodenními aktivitami a rozhodováním. Podívejte se s námi na finanční řízení podniku z hlediska práce s budgetem. Naučte se rozumět jeho zákonitostem a procesům.

30

SEO optimalizace.

Seznamte se s principy SEO (Search engine optimization) a posuňte své stránky na přední místa ve vyhledávačích. Čím výše na Googlu jste, tím snáze vás vaši zákazníci mohou najít!

Spojte se s námi již dnes a vydejte se na cestu k úspěchu.

info (at) centrum-integrity.cz

Telefon: +420 774 773 772

bottom of page